1. Ditpalad adalah pelaksana pusat di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad.
 2. Tugas pokok, membantu Kasad dalam membina dan menyelenggarakan/melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan dan munisi TNI-AD dalam rangka kesiapan operasional alat peralatan dan munisi satuan-satuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas TNI-AD.
 3. Ditpalad menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
  • a) Fungsi pembinaan Kecabangan
  • b) Fungsi pembinaan Pendidikan dan Latihan
  • c) Fungsi pembinaan Komoditi Kendaraan
  • d) Fungsi pembinaan Komoditi Senjata TNI-AD
  • e) Fungsi pembinaan Komoditi Munisi
  • f) Fungsi pembinaan Alat dan Bahan Tehnik
  • g) Fungsi organik meliputi Militer dan Organik Pembinaan