Tugas Pokok

  1. Ditpalad adalah pelaksana pusat di tingkat Mabesad yang berkedudukan langsung di bawah Kasad.
  2. Tugas pokok, membantu Kasad dalam membina dan menyelenggarakan/melaksanakan penyediaan dan pemeliharaan dan munisi TNI-AD dalam rangka kesiapan operasional alat peralatan dan munisi satuan-satuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas TNI-AD.
  3. Ditpalad menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
    • a) Fungsi pembinaan Kecabangan
    • b) Fungsi pembinaan Pendidikan dan Latihan
    • c) Fungsi pembinaan Komoditi Kendaraan
    • d) Fungsi pembinaan Komoditi Senjata TNI-AD
    • e) Fungsi pembinaan Komoditi Munisi
    • f) Fungsi pembinaan Alat dan Bahan Tehnik
    • g) Fungsi organik meliputi Militer dan Organik Pembinaan